Política de Privacitat

  1. Les dades personals facilitades a través del present formulari, seran incorporades a un fitxer titularitat d'Antonia Gassó Farran, com a responsable del fitxer amb NIF núm. 40854563P i domicili a Via Augusta, 143, 2n 2a, 08021 de Barcelona, ​​degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i, la finalitat és atendre les sol·licituds d'informació, peticions i / o consultes per vostè plantejades.
  2. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè consent expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per la finalitat indicada en l'apartat anterior.
  3. Antonia Gassó Farran, es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al tractar-los de forma confidencial i guardar adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
  4. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, (acompanyant còpia d'un document oficial que l'identifiqui) al nostre domicili social, situat a Via Augusta, 143, 2n 2a, 08021 de Barcelona.
© 2015 · Toysan Finques · Tots els drets reservats · Avís legal · Política de Privacitat